Igangværende prosjekter

Mortensrud Torg
76 leiligheter under oppføring på Mortensrud Torg, Bygg 7-8-9. Overleveres i desember 2016.
Tulipanhagen
Nytt og spennende leilighetsprosjekt i øvre del av Bekkelaget. 20 leiligheter overlevert i 2015. 12 leiligheter er under bygging og overleveres i 2017.
Salget av 12 nye leiligheter i bygg C har startet.