Byggutvikling Øst as - utvikler prosjekter fra råtomt til ferdigstillelse

Vi har som formål å utvikle prosjekter fra råtomt til ferdigstillelse.
Byggutvikling Øst ble stiftet i 2003.

Navn:
Stilling:

Mobil:

E-post:
Jan Marius Rønneseter

Daglig leder

970 35 468


jmr@byggutvikling-ost.no
Gregor Jøingsli
Prosjektleder

415 13 541

gj@byggutvikling-ost.no
Per Vidar Pettersen
Prosjektleder

917 43 468

pvp@byggutvikling-ost.no
Hans Romsås

Prosjektutvikler

902 27 001

hr@byggutvikling-ost.no
Anders Rööhs

Anleggsleder

478 37 757


ar@byggutvikling-ost.no
Mona Viker Jevnesveen

Kontormedarbeider

926 87 368


mvj@byggutvikling-ost.no